Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

15:10
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
15:07
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22

May 14 2019

12:23
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viamysweetheartt mysweetheartt

March 07 2019

20:11

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viailoveyou iloveyou
20:08
8712 7b6b 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:08
9197 49b6
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:07
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei viazoou zoou
20:06
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viazoou zoou
20:05
Ej, A co jeśli nie ma przyjaźni?
I wszystko co ważne działa doraźnie,
ziom, zastanów się nad tym poważnie,
ile razy straciłeś coś, ile razy wierzyłeś, że coś już znalazłeś,
powiedz mi kiedy znów to odnajdziesz.
— Pezet-Jak być szczęśliwym
Reposted frompastelowe pastelowe viasmutnazupa smutnazupa
20:05
9968 87c1 500
Edward Weston, Cats on Steps, 1944
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

July 25 2018

19:03
5095 70b7
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:02
7957 71b3
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaeazyi eazyi

July 13 2018

19:07
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
19:06
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianoticeable noticeable
19:05
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit vianoticeable noticeable
19:01
19:01
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamagolek22 magolek22
18:58
Reposted fromFlau Flau viafireaway fireaway
18:56
18:14
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl